Termeni suplimentari

Termenii suplimentari de mai jos pot conține prevederi care sunt specifice unuia sau mai multor servicii. Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul unui conflict sau al unei neconcordanțe între Termenii de serviciu și acești Termeni suplimentari, aceștia din urmă prevalează, dar numai în ceea ce privește conflictul sau neconcordanța respectivă. Furnizorul poate considera că utilizarea în continuare de către client a serviciului (serviciilor) ca fiind acceptarea acestor termeni suplimentari.

Servicii Beta: Furnizorul poate oferi anumite servicii pe site-ul (site-urile) nostru (noastre) ca servicii beta închise sau deschise în timpul perioadei de testare și evaluare. Clientul este de acord că furnizorul are autoritatea și decizia exclusivă de a determina perioada de timp pentru testarea și evaluarea serviciilor beta. Clientul nu va avea nicio obligație de a achiziționa un abonament pentru a utiliza orice serviciu(ii) ca urmare a înscrierii la orice serviciu beta. Furnizorul își rezervă dreptul de a întrerupe total sau parțial, în orice moment și din când în când, temporar sau permanent, oricare dintre serviciile beta, cu sau fără notificare prealabilă către client. Furnizorul își rezervă, de asemenea, dreptul de a pune la dispoziție serviciile beta în schimbul unei taxe de abonament.

Păstrarea datelor: Clientul ia la cunoștință și este de acord că datele de serviciu vor fi reținute (i) pentru o perioadă de 14 zile de la data închiderii contului; (ii) în cazul în care clientul nu utilizează funcția de e-mail și de căsuță poștală personalizată, dacă este disponibilă în cadrul serviciului (serviciilor) – e-mailurile care fac parte din datele de serviciu sunt arhivate automat pentru o perioadă de 3 luni; și (iii) logurile sunt arhivate pentru o perioadă de treizeci (30) de zile în sistemele de gestionare a logurilor, după care sunt retrase într-o arhivare la rece restricționată pentru o perioadă de unsprezece (11) luni.

Exportul de date: Clientul ia la cunoștință că, odată șterse, datele de serviciu nu mai pot fi recuperate. Clientul poate contacta support@adesyon.com în cadrul perioadei de păstrare a datelor pentru a putea realiza exportul datelor de serviciu.

Ștergerea unui utilizator/cont: Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge contul de client și toate datele de serviciu ale contului respectiv la expirarea perioadei de păstrare a datelor.

Ștergerea datelor: În cazul în care clientul dorește ștergerea definitivă a datelor sale de serviciu înainte de expirarea perioadei de păstrare a datelor, acesta trebuie să contacteze support@adesyon.com

În cazul în care clientul ia cunoștință de orice activitate interzisă prin prezenta, acesta va trebui imediat: (a) să ne informeze cu privire la orice astfel de activitate reală sau potențială și să divulge toate informațiile relevante furnizorului de servicii; (b) să ia toate măsurile rezonabile și legale necesare pentru a opri activitatea și (c) să coopereze pe deplin cu furnizorul de servicii pentru a atenua efectele acesteia.

 

CSB(Cloud Service Brokerage), Freshdesk/Freshsales/Freshcaller/Freshworks CRM

Utilizarea serviciului de telefonie: În cazul în care clientul s-a abonat și utilizează serviciul telefonic din cadrul Freshdesk sau Freshsales sau Freshcaller sau Freshworks CRM, clientul este de acord că:

a)  atunci când activează serviciul telefonic, clientul își dă acordul, în numele său și al utilizatorilor finali ai acestuia, cu privire la prelucrarea datelor de serviciu (generate de el sau necesare pentru furnizarea sau funcționarea serviciului telefonic) de către un furnizor de servicii terț;

b) utilizarea acestui serviciu de telefonie este condiționată de plata unor taxe și tarife suplimentare, inclusiv (și fără a se limita la acestea) tarifele pentru convorbiri telefonice detaliate pe site-ul web;

c) cu excepția cazului în care clientul alege să dezactiveze funcția de înregistrare, toate apelurile efectuate prin intermediul serviciului telefonic sunt înregistrate. Clientul este responsabil pentru obținerea acordului din partea utilizatorilor finali pentru orice înregistrare vocală efectuată prin intermediul serviciului telefonic;

d) serviciul de telefonie nu este destinat utilizării pentru apeluri de urgență către orice serviciu de intervenție, cum ar fi centrele telefonice de siguranță publică; și

e)  la suspendarea sau încetarea accesului clientului la serviciile noastre, numerele de telefon vor fi, de asemenea, dezactivate.

Portare: În cazul în care clientul dorește să își porteze numărul de telefon la încetarea abonamentului său la serviciile noastre, acesta este de acord să informeze support@adesyon.com pentru a solicita asistență în vederea portării la furnizorul de servicii terță parte ales.

Respectarea legislației: Clientul este singurul responsabil pentru operarea serviciului telefonic în conformitate cu toate legile aplicabile în toate jurisdicțiile care guvernează utilizarea serviciului (serviciilor) de către client, afiliații săi și utilizatorii finali, inclusiv, dar fără a se limita la legile privind înregistrarea telefonică și interceptarea convorbirilor telefonice, iar clientul va apăra, va exonera și va despăgubi furnizorul de orice reclamație a unei terțe părți care rezultă din oricare dintre cele de mai sus.

 

Freshmarketer/Freshworks CRM

Sesiuni de replay: În cazul în care clientul utilizează funcția de reluare a sesiunilor din Freshmarketer sau Freshworks CRM, clientul ia la cunoștință și este de acord că este responsabilitatea lui să obțină consimțămintele și autorizațiile necesare cerute de legislația aplicabilă în legătură cu utilizarea acestei funcții.

Adesyon
Soluții digitale excelente
ADESYON DIGITAL SOLUTION S.R.L.

EUID: ROONRC.J40/6323/2021
CIF: RO44066295

Str. Vasile Stroescu nr. 14, CP 021374 , Sector 2, București, Romania

info@adesyon.com

+40 (748) 011 160