Declarație de confidențialitate

Adesyon se angajează să vă protejeze confidențialitatea. Această declarație privind confidențialitatea descrie modul în care Adesyon prelucrează datele cu caracter personal pentru activitatea noastră, inclusiv pentru furnizarea site-ului nostru web la (https://www.adesyon.com/) și a serviciilor noastre.

Această declarație explică abordarea Adesyon cu privire la orice date cu caracter personal pe care le putem colecta de la dvs. sau pe care le-am obținut despre dvs. de la o terță parte și, de asemenea, scopurile în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în calitatea noastră de operator (adică atunci când Adesyon stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal). De asemenea, descrie drepturile dvs. în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Această declarație se aplică numai în cazul utilizării datelor dvs. personale de către noi sau în numele nostru. Aceasta nu se aplică pentru:

 • Date cu caracter personal colectate de terțe părți în timpul comunicării/negocierilor dvs. cu aceste terțe părți sau în timpul utilizării de către dvs. a produselor sau serviciilor acestora (de exemplu, în cazul în care urmați link-uri către site-uri web ale unor terțe părți asupra cărora nu avem niciun control).
 • Datele cu caracter personal prelucrate, stocate sau găzduite de noi atunci când acționăm în calitate de operator în numele clienților noștri în cursul furnizării serviciilor noastre, caz în care se va aplica declarația de confidențialitate a clientului în cauză, iar acordul nostru de prelucrare a datelor cu un astfel de client va reglementa prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal.

DEFINIȚII

Termenii utilizați în prezentul document sunt definiți în Anexa 1.

1. CINE ESTE OPERATORUL DE DATE?

1. Site-ul și serviciile noastre sunt puse la dispoziție de către diverse companii din grupul de companii Adesyon (fiecare dintre acestea fiind definite drept “Companii din cadrul grupului”).

Acolo unde această declarație de confidențialitate se referă la “Adesyon”, “noi”,  “ne”, “al nostru”, aceasta desemnează una sau mai multe companii din cadrul grupului care vă furnizează un anumit site web, aplicație mobilă, buletin informativ sau servicii, vă recrutează, utilizează mărturii de la dumneavoastră, vă trimite comunicări de marketing, găzduiește un eveniment pe care îl vizitați sau organizează un program la care participați.

Conform RGPD și LGPD, următoarele companii din cadrul grupului acționează în calitate de operator de date atunci când prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal intră sub incidența cerințelor RGPD sau LGPD.

Locație: România

Adesyon Digital Solution SRL. este o societate înființată în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Str. Vasile Stroescu nr. 14, Sect. 2, CP 021373, București, România.

2. DESPRE CINE COLECTĂM DATE CU CARACTER PERSONAL?

Colectăm și prelucrăm date cu caracter personal despre următoarele persoane:

 • Vizitatorii site-ului web: Dacă navigați pe site-ul nostru web sau ne contactați prin intermediul site-ului nostru web (contact Vânzări), vom colecta și prelucra datele dvs. personale în legătură cu interacțiunea dvs. cu noi și cu site-ul nostru web.
 • Utilizatorii serviciilor noastre: Dacă utilizați serviciile noastre, fie prin intermediul site-ului nostru web, fie prin intermediul aplicațiilor noastre mobile, vom prelucra datele dvs. personale în anumite scopuri de analiză a datelor și pentru a oferi, livra și a ne îmbunătăți serviciile.
 • Vizitatorii birourilor noastre: Dacă ne vizitați biroul, putem prelucra datele cu caracter personal pe care le oferiți voluntar în legătură cu vizita dvs. și cu orice întrebări pe care ni le adresați. De exemplu, este posibil să oferiți voluntar date cu caracter personal atunci când vă înregistrați ca invitat. De asemenea, pot fi stocate înregistrări video în vederea asigurării securității.
 • Destinatarii comunicărilor noastre de marketing: Dacă sunteți un client potențial sau un client existent, putem prelucra date cu caracter personal despre dvs. pentru a vă trimite comunicări de marketing.
 • Participanții la evenimentele noastre: Dacă vă înscrieți, participați sau luați parte la evenimentele noastre, la webinarii sau la concursurile găzduite de noi, vom prelucra datele dvs. personale în legătură cu participarea dvs. la eveniment. De exemplu, este posibil să vă cerem să completați un formular de înregistrare sau de feedback, sau alte documente legate de eveniment.
 • Personalul care lucrează pentru clienții, partenerii și furnizorii noștri (inclusiv subcontractanții și personalul care lucrează pentru noi ca liber profesioniști sau colaboratori). Dacă dvs. (sau organizația dvs.):
    • beneficiați de serviciile noastre;
    • ne furnizați produse sau servicii; sau
    • dacă vă asociați cu noi în alt mod;

este posibil să colectăm și să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în legătură cu furnizarea acestor servicii către dvs., cu primirea acestor servicii de la dvs. și/sau cu parteneriatul nostru. Aceasta poate include datele cu caracter personal care figurează în orice e-mail sau comunicare telefonică sau care sunt înregistrate pe orice document referitor la o comandă pentru servicii.

 • Candidații la un loc de muncă: Dacă aplicați pentru un post la noi, fie prin intermediul site-ului nostru web, fie în alt mod, vom colecta și prelucra datele dvs. personale în legătură cu cererea dvs. de angajare.
 • Acționarii: Dacă sunteți acționar al societăților din grupul nostru, vom prelucra datele dvs. personale în legătură cu investiția dvs. și pentru obligațiile noastre de raportare.

De asemenea, punem la dispoziție o platformă de tip marketplace de pe care persoanele fizice pot descărca aplicații dezvoltate de Adesyon sau de terți (denumite „aplicații”). Această declarație se va aplica prelucrării de către noi a datelor dvs. personale în timpul utilizării de către dvs. a aplicațiilor, atunci când aplicațiile sunt furnizate de noi, iar aplicația va include un link către această declarație. Atunci când aplicațiile sunt furnizate de o terță parte, se va aplica declarația de confidențialitate a terței părți respective.

Date stocate

Unele dintre serviciile noastre includ prelucrarea datelor în numele clienților noștri în legătură cu aplicațiile, instrumentele sau software-ul pe care le furnizăm. Cu excepția circumstanțelor limitate prevăzute în această declarație, nu suntem operatorii acestor date stocate, deoarece nu noi determinăm scopurile sau mijloacele de prelucrare. Dacă credeți că datele dvs. personale sunt prelucrate de noi în acest mod, trebuie să consultați declarația de confidențialitate a operatorului de date în numele căruia acționăm.

3. CE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTEAZĂ ADESYON, CUM FOLOSIM DATELE DVS. PERSONALE ȘI CARE ESTE CADRUL LEGAL PE CARE NE BAZĂM?

CE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM ȘI CUM LE FOLOSIM CARE ESTE CADRUL LEGAL PE CARE NE BAZĂM PENTRU A VĂ PRELUCRA DATELE CU CARACTER PERSONAL
A) Datele cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dvs. („Date colectate”)

Scop: Furnizarea de servicii 

Atunci când folosiți serviciile noastre putem utiliza datele dvs. personale în următoarele scopuri:

 • administrarea contului dvs. (inclusiv atunci când vă abonați și vă înscrieți la oricare dintre serviciile noastre), evaluarea nevoilor afacerii dvs. pentru a vă sugera servicii adecvate și pentru a răspunde la solicitări de servicii, întrebări sau nelămuriri.
 • facilitarea tranzacțiilor dvs. cu alți utilizatori atunci când folosiți serviciile noastre.
 • pentru a preveni sau a răspunde la orice utilizare abuzivă a serviciilor sau a aplicațiilor noastre sau la orice încălcare a termenilor și condițiilor și a oricăror legi aplicabile.
 • încasarea taxelor de abonament.

Datele prelucrate includ:

 • informații de contact, cum ar fi numele, adresa de e-mail, adresa poștală, adresa IP, locația geografică sau numărul de telefon al administratorului contului;
 • informații necesare pentru facturare, cum ar fi numărul cardului de credit și adresa de facturare, detalii despre plățile efectuate între dvs. și noi;
 • detalii despre serviciile achiziționate de la noi;
 • numele și adresa de e-mail atunci când administratorul contului/agentul(agenții) oferă feedback din cadrul serviciilor prestate;
 • identificatori unici, cum ar fi numele de utilizator, numărul de cont sau parola;
 • feedback-ul și răspunsurile dvs. la chestionare;
 • tconținutul oricărui mesaj pe care ni-l trimiteți în cadrul unei solicitări, întrebări sau nelămuriri, inclusiv prin e-mail, telefon sau prin intermediul site-ului web.
Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în aceste scopuri pe baza intereselor noastre legitime sau a intereselor legitime ale unei terțe părți pentru a ne asigura că furnizăm servicii într-un mod eficient, sigur și eficace.  În cazul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă administra contul sau, în măsura în care este necesar, pentru a colecta taxele de abonament, facem acest lucru în scopul contractului nostru cu dvs.

Scop: Recrutare, Cariere

Atunci când vă depuneți candidatura pentru un post vacant, fie prin completarea formularului de candidatură, fie prin e-mail sau pe suport de hârtie și fie că cererea o trimiteți personal sau este depusă de o agenție de recrutare terță în numele dvs., vom utiliza aceste date pentru a vă evalua pentru postul vacant pentru care v-ați depus candidatura sau pentru orice post pentru care vă considerăm potrivit în momentul în care vă trimiteți CV-ul sau la orice dată ulterioară. În scopul de a vă evalua pentru un post vacant, înțelegeți că vă putem evalua intern pe baza unor părți din CV-ul dvs. și a informațiilor dvs. Dacă nu doriți să fiți evaluat de noi, vă rugăm să nu ne furnizați informațiile dvs. Datele prelucrate includ:

 • informații de contact cum ar fi numele, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon și (în conformitate cu legislația locală) link-uri către profilurile dvs. de rețele sociale;
 • orice alte informații pe care le oferiți voluntar, inclusiv în timpul oricărui interviu sau al interacțiunilor dvs. cu noi și care figurează în CV-ul pe care ni-l trimiteți;
 • datele cu caracter personal obținute de la orice terțe părți cu care lucrăm în legătură cu activitățile noastre de recrutare, inclusiv și fără a se limita la (și în conformitate cu legile locale) agențiile de recrutare, firmele de verificare a antecedentelor, biroul de credit și recomandările dvs.; și
 • detalii privind educația, competențele și experiența dvs. profesională, precum și orice alte date cu caracter personal conținute în orice referință pe care o primim despre dvs. Astfel de informații pot include, de asemenea, categorii speciale de date cu caracter personal (cum ar fi informații despre sănătatea dvs., orice afecțiuni medicale și dosarele de sănătate și de boală) și informații referitoare la condamnări penale și infracțiuni (numai dacă aceste informații sunt relevante pentru rolul pentru care candidați și dacă respectă legile locale).

De asemenea, sub rezerva legilor locale, este posibil să folosim datele dvs. personale în scopul revizuirii programului nostru de egalitate de șanse, în conformitate cu legislația aplicabilă. Nu facem discriminare pe criterii de sex, rasă, origine etnică, vârstă, religie, orientare sexuală, handicap sau orice alt motiv acoperit de legislația locală. Toate deciziile legate de angajare sunt luate în întregime pe baza meritelor. Vom păstra datele din cererile de angajare pentru o perioadă limitată de timp în vederea menținerii evidenței și în scopuri legale (sau, în conformitate cu legislația locală de reglementare). De asemenea, este posibil (în conformitate cu legile din jurisdicția dvs.) să păstrăm datele dvs. pentru a vă contacta în cazul în care apare un post pentru care considerăm că ați fi potrivit. Informații suplimentare despre acest lucru vă vor fi furnizate în timpul procesului de recrutare și vă vom cere consimțământul, dacă este necesar, în conformitate cu legislația locală.

Atunci când folosim datele dvs. personale în legătură cu recrutarea, acest lucru va fi pentru că luăm măsuri la cererea dvs. pentru a încheia un contract pe care îl putem avea cu dvs. sau este în interesul nostru legitim să folosim datele personale în acest mod pentru a ne asigura că putem lua cele mai bune decizii de recrutare.  Nu vom prelucra nicio categorie specială (sau sensibilă) de date cu caracter personal sau date cu caracter personal referitoare la condamnări penale sau infracțiuni, cu excepția cazului în care putem face acest lucru în conformitate cu legislația aplicabilă sau având acordul dvs. explicit.

Scop: Organizarea sau coordonarea de evenimente și programe de către Adesyon

Din când în când, este posibil să organizăm și să găzduim evenimente în scopul de a ne promova afacerea sau din alte motive. Datele prelucrate includ:

 • Vă putem folosi numele, adresa de e-mail, funcția și numele companiei pentru a comunica cu dvs. cu privire la astfel de evenimente în cazul în care ați solicitat în mod specific informații în acest sens sau în cazul în care avem un alt temei legal pentru a vă trimite aceste informații.
 • Atunci când participați la un eveniment organizat de Adesyon, inclusiv webinarii sau seminarii, este posibil să colectăm datele dvs. de contact, cum ar fi numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, funcția și numele companiei pentru a înregistra participarea dvs. la eveniment și pentru a ține evidența.
 • În cazul în care participați la conferințe organizate de noi în spații în care se servește mâncare și alte băuturi răcoritoare, colectăm informații despre preferințele și alergiile dvs. alimentare.
 • De asemenea, este posibil să apăreți în fotografiile realizate la evenimentele noastre, iar aceste fotografii pot apărea în alte publicații.

Atunci când vă înscrieți la oricare dintre programele noastre prin intermediul unui formular de înregistrare de pe site-ul nostru, este posibil să colectăm informații cum ar fi numele dvs., adresa de e-mail, numele companiei, funcția, URL-ul site-ului companiei, adresa IP, locația și datele de contact.

Este necesar să folosim datele dvs. cu caracter personal în acest mod pentru a ne îndeplini obligațiile în conformitate cu orice contract pe care l-am putea avea cu dvs. în cazul în care v-ați înscris pentru a participa la un eveniment sau este în interesul nostru legitim sau al unei terțe părți să folosim datele cu caracter personal în acest mod pentru a ne asigura că evenimentul este gestionat într-un mod sigur și eficient. Este posibil să vă cerem în mod special permisiunea de a vă utiliza fotografiile, citatele, testimonialele sau alte tipuri de conținut pe care le puneți la dispoziție sau le publicați în cadrul evenimentului. În acest caz, prelucrarea de către noi a acestor date cu caracter personal se va baza pe consimțământ (sau, în cazul în care încheiem un contract cu dvs. în acest scop, pe executarea contractului respectiv).

Scop: Extrageri de premii, concursuri cu premii și alte promoții

Din când în când, putem organiza extrageri de premii, concursuri cu premii și alte promoții pe site-ul nostru și/sau pe conturile noastre de social media. În scopul administrării unor astfel de promoții, este posibil să procesăm:

 • numele dvs., adresa de e-mail, numele companiei, funcția, URL-ul site-ului web al companiei, adresa IP, locația și datele de contact, detaliile bancare;
 • informații despre momentul în care a început sesiunea curentă sau precedentă, adresa IP, tipul de browser și sistemul de operare, localizarea geografică și orice alt număr unic atribuit unui dispozitiv, precum și alte date care sunt colectate prin interacțiunile dvs. cu site-uri web și servicii ale unor terțe părți;și
 • orice alte date cu caracter personal pe care le oferiți voluntar sau pe care vi le solicităm în legătură cu înscrierea dvs. la promoție.

Promoțiile noastre sunt supuse unor termeni și condiții separate pe care trebuie să le acceptați pentru a putea participa.

Este necesar să folosim datele dvs. cu caracter personal pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale pe care le avem cu dvs. (de exemplu, termenii și condițiile promoției) sau este în interesul nostru legitim să folosim datele dvs. cu caracter personal pentru a ne permite să administrăm promoția în mod corect și eficient și pentru a ne asigura că respectăm codurile de auto-reglementare care guvernează funcționarea promoțiilor.

Scop: Participarea la forumuri publice, platforma comunitară, formulare și utilizarea declarațiilor dvs. pentru testimoniale

Atunci când vizitați sau vă înregistrați pe forumurile și blogurile noastre publice sau când trimiteți orice formular pe site-ul nostru, trebuie să știți că orice informație pe care o furnizați în aceste zone poate fi citită, colectată și utilizată de alte persoane care le accesează. Este posibil să publicăm pe site-urile noastre testimonialele/comentariile/recenziile dvs. care pot conține datele dvs. personale. Datele procesate includ:

 • datele de contact cum ar fi numele, adresa de e-mail, adresa poștală sau numărul de telefon;
 • informații despre afacerea dvs. cum ar fi numele companiei, dimensiunea companiei, domeniul de activitate; și
 • o scurtă descriere a dvs. pentru a vă identifica ca autor al postării.
Putem publica pe site-urile noastre web testimonialele/comentariile/recenziile dvs. care pot conține datele dvs. personale. În cazul în care folosim informațiile dvs. în legătură cu serviciile pe care le furnizăm prin intermediul site-ului nostru web, este în interesul nostru legitim să folosim orice date cu caracter personal pe care ni le furnizați pentru a ne asigura că furnizăm serviciile relevante într-un mod eficient. Înainte de a publica testimonialul vom obține consimțământul dvs. pentru a vă publica numele împreună cu acesta. În cazul în care nu vă dați consimțământul, putem utiliza mărturia dvs. doar în mod anonim. Dacă doriți să vă revocați consimțământul și ca testimonialul dvs. să fie eliminat, vă rugăm să ne contactați la support@adesyon.com. În cazul în care încheiem un contract cu dvs. în acest scop este posibil ca baza noastră juridică să fie executarea contractului respectiv.

Scop: Newsletter

Atunci când vă abonați la newsletter-urile noastre vă colectăm adresa de e-mail pentru a vi le putea transmite.

În cazul în care ați solicitat conținut de la noi, de exemplu un newsletter, este în interesul nostru legitim să folosim datele dvs. personale în așa fel încât să ne asigurăm că procesăm cererea dvs. într-un mod eficient.

Scop: Publicitate și marketing către clienții noștri și potențialii clienți – trimiterea de comunicări de marketing prin poștă și/sau e-mail  

Utilizăm numele dvs., adresa de e-mail, funcția, organizația pe care o reprezentați, contul de social media și detalii despre orice preferințe de marketing pe care ni le-ați comunicat pentru a vă trimite (sau organizației pe care o reprezentați) comunicări de marketing prin poștă și/sau e-mail. Activitățile noastre de marketing vor include comunicate de presă și informații despre noi, despre site-ul și serviciile noastre, despre orice evenimente pe care le putem organiza și orice oferte sau promoții pe care le oferim periodic. Comunicările noastre de marketing vor include marketing personalizat și non-personalizat. Marketingul personalizat a fost special conceput pentru dvs. și va include conținutul pe care îl considerăm cel mai relevant pentru dvs. pe baza a ceea ce știm despre dvs. Putem folosi tehnologia pentru a face acest lucru, dar, în general, toate metodele noastre de marketing implică intervenția umană . Marketingul nepersonalizat este marketingul care nu este individualizat.  În cazul în care vă trimitem marketing personalizat, este posibil să folosim și alte tipuri de date cu caracter personal pentru a ne ajuta să decidem ce fel de marketing personalizat să vă trimitem (pentru mai multe detalii, consultați secțiunile „Module cookie și tehnologii similare”, „Date de utilizare” și „Aplicații mobile” de mai jos).

În UK, UE și Brazilia, ne vom baza pe consimțământul dvs. atunci când trimitem comunicări de marketing. În caz contrar, este în interesul nostru legitim să folosim datele dvs. personale în scopuri de marketing, de exemplu pentru a decide ce conținut de marketing credem că vă poate atrage sau pentru marketing prin poștă sau e-mail (cu excepția cazurilor în care legea în vigoare ne obligă să obținem consimțământul dvs.).

Scop: Publicitate și marketing pentru clienții noștri și pentru potențialii clienți. Marketing personalizat online.

Noi și partenerii noștri terți putem utiliza datele dvs. referitoare la comportamentele, interesele și preferințele dvs., inclusiv datele colectate ca urmare a activității dvs. de navigare și/sau a interacțiunii cu site-ul nostru web și/sau cu e-mailurile noastre, care sunt obținute prin utilizarea de cookie-uri, tag-uri pixel și alte tehnologii similare; informații despre momentul în care a început sesiunea curentă sau precedentă, adresa IP; tipul de browser și sistemul de operare; localizarea geografică, orice alt număr unic atribuit unui dispozitiv și alte date care sunt colectate prin interacțiunile dvs. cu site-uri web și servicii ale unor terțe părți pentru a vă oferi și pentru a analiza eficacitatea anunțurilor personalizate atunci când vizitați alte site-uri web și/sau utilizați alte servicii (inclusiv rețelele sociale și alte platforme descrise în secțiunea “Publicitate personalizată pe rețelele sociale și alte platforme”). Prin ” publicitate personalizată” întelegem reclame pentru servicii pentru care v-ați arătat interesul atunci când ați utilizat site-ul nostru web sau de care noi sau partenerii noștri credem că ați putea fi interesat pe baza obiceiurilor dvs. de navigare. Rețineți că partenerii noștri terți pot utiliza, de asemenea, datele colectate pentru a afișa anunțuri personalizate pentru produse și servicii oferite de terți.

Vă rugăm să consultați rubrica „Module cookie și tehnologii similare” pentru a afla care este cadrul legal pe care ne bazăm pentru a colecta date prin utilizarea modulelor cookie. În cazul în care folosim datele dvs. personale pentru a vă afișa publicitate personalizată online, ne bazăm pe consimțământul pe care l-ați furnizat în ceea ce privește colectarea acestor date sau atunci când este în interesul nostru legitim să vă promovăm site-ul nostru web și serviciile noastre – conform legislației locale.

Scop: Publicitate și marketing pentru clienții noștri și potențialii clienți – publicitate personalizată pe rețelele de socializare și alte platforme

Distribuim adresa dvs. de e-mail și alți identificatori, cum ar fi numărul de telefon sau ID-ul dispozitivului (de obicei într-o formă criptată) furnizorilor terți de platforme de socializare și alte servicii, cum ar fi [Facebook, LinkedIn] și alte platforme similare („platforme sociale”), astfel încât furnizorii terți să încerce să „potrivească” datele dvs. cu datele utilizatorilor lor înregistrați pe platformele lor sociale. În cazul în care există o potrivire reușită, vă vom afișa publicitatea noastră atunci când utilizați platforma socială respectivă (de exemplu, pe fluxul de știri de pe Facebook). Acest lucru este cunoscut sub numele de publicitate „cu audiență personalizată”, deoarece „personalizăm” audiența pe care dorim să o atingem pe serviciul relevant. O parte din publicitatea pe care o vedeți poate fi personalizată pentru dvs. Datele pe care le folosim pentru a ne personaliza anunțurile includ:

 • date legate de activitatea dvs. de navigare sau de interacțiunea cu e-mailurile noastre, obținute prin utilizarea de cookie-uri, etichete pixel și alte tehnologii similare; informații despre momentul în care a început sesiunea dvs. curentă sau precedentă; detalii despre orice produse pe care le-ați vizualizat prin intermediul site-ului; și 
 • adresa IP; tipul de browser și sistemul de operare; localizarea geografică; orice alt număr unic atribuit unui dispozitiv.

Aceste date utilizate pentru a personaliza anunțurile publicitare nu vor fi transmise furnizorilor terți ai platformelor sociale în acest sens, dar vă rugăm să consultați secțiunea „Module cookie și tehnologii similare” pentru detalii despre cazurile în care le putem distribui. Această activitate este de asemenea supusă opțiunilor de confidențialitate pe care ați ales să le acceptați pe respectivele platforme sociale.

Vom transmite datele dvs. cu caracter personal doar furnizorilor terți ai platformelor sociale pentru a ne putea promova serviciile atunci când utilizați aceste platforme sociale, în cazul în care v-ați dat consimțământul (sau în cazul în care este în interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a ne promova serviciile). În cazul în care această activitate este realizată prin utilizarea de module cookie, vă rugăm să consultați rubrica „Module cookie și tehnologii similare” pentru a afla care este cadrul legal pe care ne bazăm. Puteți refuza distribuirea de către noi a informațiilor dvs. personale cu furnizorii terți prin exercitarea drepturilor dvs. în calitate de persoană în cauză, după cum se arată mai jos.

Scop: Publicitate și marketing către clienții noștri și potențiali clienți – publicitate către alte persoane care împărtășesc interese și caracteristici similare cu ale dvs.

Vom transmite datele dvs. personale unor terți furnizori de platforme sociale, așa cum se descrie în secțiunile „Publicitate personalizată pe rețelele de socializare și alte platforme” și „Module cookie și tehnologii similare”. Dacă sunteți utilizator al acestor platforme sociale, este posibil să le cerem furnizorilor terți ai respectivelor platforme sociale să găsească alți utilizatori înregistrați ai serviciilor lor care împărtășesc interese și caracteristici similare cu ale dvs., care se vor baza pe informațiile pe care terța parte le deține despre dvs. și despre ceilalți utilizatori înregistrați ai săi. Acest lucru este cunoscut sub numele de publicitate cu audiență „asemănătoare”, deoarece încercăm să arătăm anunțurile noastre persoanelor care „seamănă” cu dvs. Dacă sunteți o persoană care a văzut acest tip de publicitate pe o platformă socială, vă rugăm să rețineți că această activitate se bazează pe datele pe care le-ați furnizat platformei sociale (pe care noi nu le primim) și este, de asemenea, supusă opțiunilor de confidențialitate pe care le-ați ales în cadrul acestor servicii terțe. 

Vă rugăm să consultați rubrica „Publicitate personalizată pe rețelele de socializare și alte platforme” pentru detalii despre cadrul legal pe care ne bazăm pentru a distribui datele dvs. cu caracter personal către platformele de socializare. Este în interesul nostru legitim să folosim datele dvs. personale pentru a ne promova serviciile către alte persoane care utilizează aceste platforme sociale și care împărtășesc interese și caracteristici similare cu dvs. Dacă sunteți o persoană care a văzut acest tip de publicitate pe o platformă socială, este în interesul nostru legitim ca platforma socială să utilizeze datele pe care le-ați furnizat pentru a face reclamă serviciilor noastre, deși vă rugăm să rețineți că noi nu primim aceste date și că ar trebui să vă exercitați drepturile în ceea ce privește aceste date în conformitate cu declarația de confidențialitate a platformei sociale respective.

Scop: Analiza serviciilor 

Analizăm datele cu caracter personal pe care le procesăm pentru: a evalua nevoile afacerii clienților noștri în vederea identificării sau propunerii de servicii adecvate; a trimite clienților informațiile solicitate despre servicii și a îmbunătăți calitatea acestor informații; a răspunde la solicitările, întrebările și problemele clienților și a îmbunătăți calitatea acestor răspunsuri; și în scopul îmbunătățirii produselor. Datele procesate includ: adrese de e-mail; numere de telefon mobil sau fix; adresa IP; identificatori de chat și conținut de chat; widget-uri.  După cum s-a stabilit mai sus, în general, nu suntem operatori de date pentru datele găzduite – mai precis, datele pe care le prelucrăm în numele clienților noștri.  Cu toate acestea, unele date găzduite pot fi utilizate ca parte a analizei noastre în scopurile menționate mai sus.

Este necesar să folosim datele dvs. personale în acest mod pentru a ne îndeplini obligațiile în conformitate cu orice contract pe care l-am putea avea cu dvs. în vederea furnizării serviciilor. De asemenea, este în interesul nostru legitim să prelucrăm datele cu caracter personal în acest mod pentru a efectua analize, pentru a ne antrena algoritmii, pentru a îmbunătăți, optimiza, dezvolta, sprijini și opera serviciile și disponibilitatea acestora, pentru a compila rapoarte statistice și a înregistra informații despre tiparele de utilizare, pentru a dezvolta noi produse și servicii utilizând tehnologii de învățare automată și, în general, pentru a ne servi mai bine clienții și pentru a putea oferi conținut și caracteristici personalizate.

Scop: Module cookie și tehnologii similare, aplicații mobile, date de utilizare, autentificare unică și rețele sociale

Utilizăm instrumente obișnuite pentru a colecta în mod automat informații care pot conține date cu caracter personal de pe computerul sau dispozitivul dvs. mobil atunci când vizitați site-urile noastre web, utilizați aplicația noastră sau, în general, atunci când folosiți serviciile noastre. 

a) Module cookie și tehnologii similare. Noi și partenerii noștri publicitari terți folosim cookie-uri, balize web, etichete pixel și tehnologii similare (pe care le numim generic „cookie-uri”) pentru a colecta date de pe dispozitivele pe care le utilizați pentru a accesa site-ul nostru web. Datele colectate prin intermediul acestor cookie-uri sunt utilizate pentru:

 • analizarea tendințelor;
 • administrarea site-ului web;
 • contabilizarea utilizatorilor care au vizitat site-ul nostru și colectarea altor tipuri de informații, inclusiv informații despre obiceiurile de navigare ale vizitatorilor site-ului web;
 • colectarea de informații demografice despre baza noastră de utilizatori ca întreg;
 • pentru a afla ce părți ale site-ului nostru sunt cele mai apreciate și ce fel de caracteristici și funcționalități le plac vizitatorilor noștri;
 • pentru a ne ajuta să înțelegem ce fel de conținut de marketing este cel mai potrivit pentru vizitatorii și clienții noștri; și
 • pentru a ne ajuta în selecția viitoarelor linii de produse și servicii, în proiectarea site-ului web și pentru a ne aminti preferințele dvs.

De asemenea, există posibilitatea să primim rapoarte de la companii terțe pe baza utilizării acestor tehnologii, atât la nivel individual, cât și la nivel global. Majoritatea browserelor web acceptă cookie-uri, iar utilizatorii pot controla folosirea acestora la nivelul fiecărui browser în parte. Vă rugăm să rețineți că, dacă alegeți să dezactivați modulele cookie, este posibil să vă limitați utilizarea anumitor caracteristici sau funcții de pe site-urile și serviciile noastre web. La fel ca în cazul majorității site-urilor web, colectăm anumite informații în mod automat și le stocăm în fișiere de log. Aceste informații pot include adresele de protocol internet (IP), tipul de browser, furnizorul de servicii de internet (ISP), paginile de trimitere/ieșire, fișierele vizualizate pe site-urile noastre web (de exemplu, pagini HTML, grafice etc.), sistemul de operare, data/ora și/sau datele de navigare. Asociem aceste date colectate automat cu alte date pe care le colectăm despre dvs. Vă rugăm să consultați Politica noastră privind modulele cookie pentru mai multe informații despre utilizarea de către noi a modulelor cookie și a tehnologiilor similare.

Module cookie și tehnologii similare: În cazul în care datele dvs. sunt colectate prin utilizarea de cookie-uri neesențiale, ne bazăm pe consimțământ pentru a colecta datele dvs. personale și în scopul prelucrării ulterioare. Vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile pentru mai multe detalii.
  b) Aplicații mobile.  Atunci când descărcați, instalați și utilizați aplicațiile noastre mobile, colectăm automat informații despre tipul de dispozitiv pe care îl utilizați, versiunea sistemului de operare și identificatorul dispozitivului (sau „UDID”). Utilizăm software de analiză pentru dispozitive mobile care să ne permită să înțelegem mai bine funcționalitatea aplicațiilor noastre mobile pe telefonul dvs. Acest software poate înregistra anumite informații, cum ar fi frecvența cu care utilizați aplicația, evenimentele care au loc în cadrul aplicației, utilizarea cumulată, datele de performanță și locul de unde a fost descărcată aplicația. Nu asociem informațiile pe care le stocăm în cadrul software-ului de analiză cu datele personale pe care le trimiteți în cadrul aplicațiilor mobile. Atunci când deschideți aplicațiile mobile pentru prima dată, este posibil să vi se ceară permisiunea de a vă trimite notificări push. Dacă permiteți această funcție, aplicațiile noastre mobile vă vor trimite notificări push, de exemplu, memento-uri, alerte, actualizări și alte informații. Puteți configura și dezactiva notificările push prin intermediul setărilor dispozitivului dvs. în orice moment. Aplicații mobile. Funcționalitate: Este în interesul nostru legitim să folosim datele colectate aici pentru a trimite mesaje de eroare (dacă este cazul), pentru a securiza aplicațiile noastre mobile și pentru a identifica și rezolva erorile și atacurile cibernetice. Analytics pentru mobil: În cazul în care folosim software de analiză pentru dispozitive mobile pentru a înțelege funcționalitatea software-ului nostru pentru dispozitive mobile pe telefonul dvs., ne bazăm pe interesul nostru legitim pentru a securiza aplicațiile noastre mobile și pentru a asigura buna funcționare a aplicațiilor noastre mobile și pentru a asigura furnizarea eficientă a serviciilor noastre. În cazul în care acest lucru implică utilizarea de module cookie, vă rugăm să consultați secțiunea „Module cookie și tehnologii similare” pentru a afla care este temeiul juridic pe care ne bazăm. Notificări push: În Regatul Unit, UE și Brazilia, în cazul în care trimitem notificări push cu privire la orice evenimente sau promoții pe care le putem organiza și/sau vă actualizăm cu privire la noile caracteristici ale serviciilor noastre, vom face acest lucru pe baza consimțământului dvs. În caz contrar, ne vom baza pe interesele noastre legitime pentru a face acest lucru.

  c) Date de utilizare. În plus față de informațiile menționate în secțiunea Module cookie și tehnologii similare de mai sus pe care le colectăm în mod automat, colectăm, de asemenea, clicuri, scroll-uri, conversii și drop-off pe site-urile și serviciile noastre pentru a monitoriza în timp real parcursul utilizatorilor („Date de utilizare”). Sub rezerva prezentei note, vom folosi astfel de date de utilizare și date de servicii, inclusiv, și fără a ne limita la acestea, pentru: (i) a evalua nevoile afacerii dvs. în vederea identificării sau sugerării unor servicii adecvate; (ii) pentru a vă trimite informațiile solicitate despre servicii; (iii) pentru a răspunde la solicitări, întrebări și nelămuriri primite prin serviciul de asistență clienți; și (iv) în orice scop analitic.

 • Pentru utilizatorii Adesyoninbox: ori de câte ori un e-mail este legat manual de Adesyoninbox de către dvs., colectăm informațiile pe care le-ați completat în câmpurile De la, Către, CC, Subiect, ID-ul subiectului, ID-ul firului, ID-ul mesajului și ID-ul etichetei.  Vom crea o copie a thread-ului de e-mail în inbox-ul tuturor membrilor echipei dvs. În cazul în care revocați accesul vreunui membru al echipei, vom șterge e-mailul creat din inbox-ul respectivului membru al echipei. Nu vom șterge niciodată e-mailul original care a fost legat inițial de Adesyonhinbox.
 • Pentru utilizatorii Adesyoncaller: apelurile dvs. vor fi înregistrate, sub rezerva consimțământului ambelor părți la apel, iar această înregistrare va fi utilizată pentru îmbunătățirea produsului, inclusiv pentru a antrena aplicațiile noastre să recunoască mai bine limbajul uman.
 • Pentru clienții Adesyonchat, Adesyonworks și Adesyonmarketer: veți avea opțiunea de a renunța la analytics sau la urmărirea anumitor evenimente din cadrul acestor produse.
 • Pentru utilizatorii AdesyonworksCRM: Apelurile dvs. efectuate cu AdesyonworksCRM vor fi înregistrate, cu acordul ambelor părți la apel, iar această înregistrare va fi utilizată pentru îmbunătățirea produsului, inclusiv pentru a antrena aplicațiile noastre în vederea unei mai bune recunoașteri a limbajului uman. Veți avea opțiunea de a renunța la analytics sau la urmărirea anumitor evenimente din cadrul AdesyonworksCRM.
 • Opțiunea de dezabonare la Analytics pentru alte produse decât Adesyonchat, Adesyonworks și Adesyonmarketer: Clienții pot renunța la analytics printr-un e-mail la dpo@adesyon.com
Date de utilizare: Ne vom baza pe interesele noastre legitime pentru a prelucra datele de utilizare în scopurile descrise, cu excepția înregistrării apelurilor, pentru care ne bazăm exclusiv pe consimțământ. În cazul în care datele de utilizare sunt colectate prin intermediul modulelor cookie sau al unor tehnologii similare, vă rugăm să consultați secțiunea „Module cookie și tehnologii similare” pentru a afla care este cadrul legal pe baza căruia funcționăm. 
  d) Autentificare unică. Vă puteți conecta la site-urile noastre web utilizând servicii de autentificare precum Google, Facebook Connect și LinkedIn. Aceste servicii vă vor autentifica identitatea și vă vor oferi opțiunea de a ne împărtăși anumite date personale, cum ar fi numele și adresa de e-mail. Servicii precum Google, Facebook Connect, Twitter, LinkedIn vă oferă opțiunea de a posta informații despre activitățile dvs. pe pagina dvs. de profil de pe site-urile noastre web și de a transmite informații altor persoane din rețeaua dvs. Autentificare unică: În cazul în care ați optat pentru utilizarea funcției de conectare unică – este în interesul nostru legitim să prelucrăm datele dvs. personale pentru a facilita această funcție.
  e) Funcțiile de social media și modulele cookie de la terțe părți. Site-urile noastre web includ funcții de social media, cum ar fi butonul „Like” de pe Facebook, butonul „Share This” sau mini-programe interactive. În cazul în care interacționați cu aceste funcții, părțile terțe respective pot colecta adresa dvs. IP, pagina pe care o vizitați pe site-urile noastre web și pot seta un cookie pentru a permite funcționarea corectă a funcției. Funcțiile și widgeturile de social media sunt fie găzduite de o terță parte, fie găzduite direct pe site-urile noastre web. Interacțiunile dvs. cu aceste funcții sunt guvernate de declarația de confidențialitate a companiei care le furnizează. În cazul în care widgetul este afișat pe site-urile noastre web, se aplică Declarația noastră de confidențialitate.  Vă rugăm să consultați Politica noastră privind modulele cookie pentru informații suplimentare. Dacă ne furnizați nouă sau furnizorilor noștri de servicii orice date cu caracter personal referitoare la alte persoane, inclusiv datele utilizatorilor finali sau datele angajaților dvs., declarați că aveți autoritatea de a face acest lucru și recunoașteți că acestea vor fi utilizate în conformitate cu această Declarație de confidențialitate. Funcțiile de social media: În cazul în care această activitate este realizată prin utilizarea de module cookie pe site-ul nostru web, ne bazăm pe consimțământ pentru a colecta datele dvs. personale și în scopul prelucrării ulterioare. Vă rugăm să consultați Politica noastră privind modulele cookie pentru mai multe detalii. În cazul în care utilizăm funcții de social media, o facem în conformitate cu termenii și condițiile furnizorilor respectivi.

Scop: Administrarea afacerilor și respectarea legislației 

 • Putem utiliza datele dvs. cu caracter personal pentru: a) a răspunde solicitărilor legale ale autorităților publice, inclusiv pentru a îndeplini cerințele de securitate națională sau de aplicare a legii; b) atunci când considerăm că dezvăluirea este necesară pentru a ne proteja drepturile și/sau pentru a respecta o procedură judiciară, un ordin judecătoresc, o solicitare a poliției sau un alt proces legal transmis către noi; c) pentru a proteja drepturile terților; și d) în legătură cu o operațiune de tranziție a afacerii, cum ar fi o fuziune, o reorganizare, o achiziție de către o altă companie sau o vânzare a oricăruia dintre bunurile noastre.
În cazul în care folosim datele dvs. personale în legătură cu o operațiune de tranziție comercială, pentru a ne aplica drepturile legale sau pentru a proteja drepturile unor terțe părți, este în interesul nostru legitim să facem acest lucru. Pentru toate celelalte scopuri descrise în această secțiune, avem obligația legală de a utiliza datele dvs. cu caracter personal pentru a respecta orice obligații legale care ne sunt impuse, cum ar fi un ordin judecătoresc. În unele jurisdicții, cadrul legal aplicabil este reprezentat de exercitarea drepturilor legale în cadrul procedurilor judiciare, administrative sau de mediere. Nu vom prelucra nicio categorie specială (sau sensibilă) de date cu caracter personal sau date cu caracter personal referitoare la condamnări penale sau infracțiuni, cu excepția cazului în care putem face acest lucru în conformitate cu legislația aplicabilă și/sau cu consimțământul dvs. explicit.

Scop: Recepționarea de produse și servicii de la furnizorii noștri 

În cazul în care v-am angajat pe dvs. sau organizația pe care o reprezentați pentru a ne furniza produse sau servicii (de exemplu, dacă dvs. sau organizația pe care o reprezentați ne furnizați servicii cum ar fi asistență IT sau consultanță financiară), vom colecta și prelucra datele dvs. personale pentru a gestiona relația noastră cu dvs. sau cu organizația pe care o reprezentați, pentru a primi produse și servicii de la dvs. sau de la organizația pe care o reprezentați și, dacă este cazul, pentru a furniza serviciile noastre altor persoane. Datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, funcția, adresa de facturare și orice alte date cu caracter personal pe care le oferiți voluntar și care sunt relevante pentru relația noastră cu dvs. sau cu organizația pe care o reprezentați.

Este necesar să folosim datele dvs. cu caracter personal pentru a ne îndeplini obligațiile în conformitate cu orice contract pe care l-am putea avea cu dvs. sau cu organizația pe care o reprezentați, sau este în interesul nostru legitim să folosim datele cu caracter personal în așa fel încât să ne asigurăm că avem o relație de lucru eficientă cu dvs. sau cu organizația pe care o reprezentați și că putem primi produsele și serviciile pe care dvs. sau organizația dvs. le furnizați și să furnizăm serviciile noastre altora într-un mod eficient.

Scop: Securitate

Putem prelucra datele dvs. personale în legătură cu gestionarea măsurilor noastre de securitate. Avem măsuri de securitate la sediul nostru, inclusiv sisteme de televiziune cu circuit închis de supraveghere și controale de acces la clădire. Există semne care arată că sistemele CCTV sunt în funcțiune. Imaginile captate sunt stocate în siguranță și sunt accesate numai dacă este necesar să știți (de exemplu, pentru a analiza un incident). Înregistrările camerelor de supraveghere sunt, de obicei, suprascrise automat după o perioadă scurtă de timp, cu excepția cazului în care este identificată o problemă care necesită o investigație (cum ar fi un furt). Este posibil să solicităm vizitatorilor noștri să se înregistreze la sosire și, în acest caz, vom păstra o înregistrare a vizitatorilor pentru o perioadă scurtă de timp – în mod normal, doar atât timp cât este necesar în scopuri legitime de securitate. Registrele noastre de evidență a vizitatorilor sunt păstrate în siguranță și sunt accesibile numai în cazul în care este necesar să se știe (de exemplu, pentru a analiza un incident).

Este în interesul nostru legitim să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal astfel încât să ne păstrăm sediul în siguranță și să asigurăm un mediu sigur pentru personalul și vizitatorii noștri.
Ce date cu caracter personal colectăm și cum folosim datele dvs. personale? Care este cadrul legal pe care ne bazăm pentru a prelucra datele dvs. personale? 
B) Informații pe care le colectăm de la terți
Din când în când, este posibil să primim date cu caracter personal despre dvs. din surse terțe, cum ar fi baze de date și rețele de socializare, dar numai în cazul în care am verificat că aceste terțe părți fie au consimțământul dvs., fie sunt autorizate sau obligate prin lege să ne divulge informațiile dvs. personale. Tipurile de informații pe care le obținem de la astfel de părți terțe includ numele dvs., adresa de e-mail, adresa poștală, locația, funcția, denumirea, numărul de telefon. Informațiile pe care le primim de la aceste părți terțe sunt folosite pentru a menține și îmbunătăți experiența de asistență pentru clienți, pentru a îmbunătăți acuratețea înregistrărilor pe care le deținem despre dvs. și pentru echipele noastre de vânzări și marketing. Atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal primite de la terți în aceste scopuri, ne vom baza pe consimțământul pe care l-ați acordat terților în cauză pentru a distribui datele către noi. În caz contrar, în conformitate cu legislația locală, activitățile noastre de prelucrare se vor baza pe interesele noastre legitime de a ne îmbunătăți serviciile pentru clienți și de a ne asigura că bazele noastre de date de marketing sunt corecte.

4.  CU CINE FACEM SCHIMB DE DATE CU CARACTER PERSONAL?

Prelucrăm datele cu caracter personal în țările în care suntem situați, inclusiv în Statele Unite, Regatul Unit și Spațiul Economic European („SEE”), precum și în alte țări în care își au sediul părțile terțe la care putem apela.

Puteți consulta aici pagina de hosting de date Adesyon pentru mai multe informații despre locațiile în care sunt stocate datele (adică cele pe care le procesăm în calitate de operator în timpul furnizării serviciilor noastre).

Atunci când prelucrăm datele dvs. personale, este posibil să fie nevoie să le comunicăm și altor părți terțe (inclusiv altor entități din cadrul Grupului nostru de companii), după cum se arată mai jos. Această listă nu este exhaustivă și pot exista circumstanțe în care trebuie să partajăm datele cu caracter personal cu alte părți terțe:

 • Cu terțe părți care asistă Adesyon în furnizarea serviciilor către clienții noștri (subcontractanți listați aici). Subcontractanții noștri au acces la datele contului și la datele de utilizare ale clienților numai în măsura în care este necesar în mod rezonabil pentru a furniza serviciul (serviciile) și vor fi supuși obligațiilor de confidențialitate din contractele lor de servicii;
 • Cu furnizorii externi cu care colaborăm pentru servicii precum cercetare și analiză de piață, servicii anti-spamming și anti-phishing, marketing și îmbogățire a informației sau pentru ca aceștia să vă contacteze în numele nostru;
 • Pentru utilizatorii Adesyoninbox: cu terțe părți pentru a permite acestora să furnizeze servicii care ne ajută să ne desfășurăm activitățile comerciale, care pot include asistență în marketing, publicitate pentru ofertele noastre de produse/servicii sau furnizarea, întreținerea și îmbunătățirea caracteristicilor și funcționalității serviciilor;
 • Cu operatori de servicii de plată terți care procesează cardul dvs. de credit și alte informații de plată pentru Adesyon, dar care nu au altfel permisiunea de a stoca, reține sau utiliza astfel de informații;
 • Cu parteneri terți în scopul de a ne ajuta să vă înregistrăm contul și de a vă oferi orice alt sprijin necesar pentru a utiliza serviciile noastre;
 • Cu sponsorii concursurilor la care vă înscrieți;
 • Cu furnizorii de servicii terțe care ne ajută în operarea și administrarea evenimentelor. În cazul în care organizăm un eveniment în parteneriat cu alte organizații, vom transmite datele dvs. cu caracter personal acestor organizații pentru a fi utilizate în legătură cu evenimentul;
 • Cu rețele de socializare, agenții de publicitate și site-uri web terțe;
 • Cu agenți de recrutare externi și cu organizații conexe, cum ar fi furnizori terți care efectuează verificări ale antecedentelor angajaților în numele nostru și în numele altor entități din cadrul grupului nostru de companii;
 • Cu auditori, avocați, contabili și alți consilieri profesioniști care ne oferă consultanță și asistență în legătură cu gestionarea legală și eficientă a organizației noastre și în legătură cu orice litigiu în care am putea fi implicați;
 • Cu autoritățile însărcinate cu respectarea legii sau cu alte agenții și organisme guvernamentale și de reglementare sau cu alte terțe părți, în conformitate cu legislația sau reglementările aplicabile;
 • Cu afiliații din cadrul Adesyon și companiile pe care le vom achiziționa în viitor, atunci când acestea vor deveni parte a grupului Adesyon – în scopuri de asistență pentru clienți, marketing, operațiuni tehnice, gestionare a conturilor sau organizatorice și pentru a furniza, spori și îmbunătăți serviciile;
 • În cazul în care suntem implicați într-o fuziune, reorganizare sau altă schimbare corporativă fundamentală cu o terță parte sau dacă vindem/cumpărăm o unitate de afaceri către/de la o terță parte sau dacă toate sau o parte din activitățile, activele sau acțiunile noastre sunt achiziționate de o terță parte, cu o astfel de terță parte, inclusiv în etapa de analiză prealabilă;
 • Alte părți terțe – Ocazional, putem primi solicitări de la părți terțe care au autoritatea de a obține divulgarea datelor cu caracter personal, cum ar fi pentru a verifica dacă respectăm legislația și reglementările aplicabile, pentru a investiga o presupusă infracțiune sau pentru a stabili, exercita sau apăra drepturi legale. Vom da curs solicitărilor de date cu caracter personal numai în cazul în care ni se permite să facem acest lucru în conformitate cu legislația sau reglementările aplicabile.
 • Atunci când vă conectați contul Gmail cu contul Adesyon (a se vedea secțiunea 14 „Google API” de mai jos).

Atunci când este necesar (de exemplu, atunci când transferăm date către furnizorii de servicii), punem în aplicare acorduri contractuale și mecanisme de securitate adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal partajate și pentru a respecta standardele și obligațiile noastre în materie de protecție a datelor, confidențialitate și securitate. Mai multe detalii pot fi furnizate la cerere.

5. TRANSFERUL INTERNAȚIONAL AL DATELOR 

Atunci când efectuăm transferuri de date cu caracter personal din SEE, Elveția și Marea Britanie către țări care nu au aceleași legi privind protecția datelor ca și SEE, Elveția și Marea Britanie, vom respecta obligațiile noastre legale și de reglementare în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, inclusiv având un temei legal pentru transferul datelor cu caracter personal și punând în aplicare măsuri de protecție corespunzătoare pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a acestora. Vom lua măsuri rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dvs. personale în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor.

Atunci când transferăm datele dvs. cu caracter personal în afara SEE, Elveției și Marii Britanii, vom pune în aplicare cel puțin una dintre măsurile de protecție prezentate mai jos, dacă legislația aplicabilă o impune:

Decizii privind gradul de adecvare: Putem transfera datele dvs. cu caracter personal către țări care au fost considerate ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal de către autoritățile din Marea Britanie și/sau din Uniunea Europeană. Pentru mai multe detalii, consultați https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en

Clauze model: În cazul în care folosim anumiți furnizori de servicii, este posibil să folosim contracte specifice aprobate de autoritățile britanice și/sau europene, care oferă datelor cu caracter personal aceeași protecție pe care o au în Marea Britanie și în SEE. Pentru mai multe detalii, consultați https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en

Acest lucru este valabil indiferent dacă transferul are loc sau nu în cadrul grupului nostru sau către o terță parte.

În ceea ce privește datele cu caracter personal primite sau transferate în Statele Unite ale Americii, Adesyon Digital Solution SRL. este supusă reglementărilor din România.

În ceea ce privește datele cu caracter personal care fac obiectul jurisdicției LGPD, Adesyon Digital Solution SRL. va îndeplini, de asemenea, cerințele LGPD pentru transferurile de date cu caracter personal către țări care nu au aceleași legi privind protecția datelor.

În anumite situații, Adesyon Digital Solution SRL. și/sau companiile din grupul său pot fi obligate să dezvăluie date cu caracter personal ca răspuns la solicitări legale din partea autorităților publice, inclusiv pentru a îndeplini cerințele de securitate națională sau de aplicare a legii. Dacă aveți o problemă nerezolvată privind confidențialitatea sau utilizarea datelor pe care nu am rezolvat-o în mod satisfăcător, vă rugăm să contactați furnizorul nostru terț de soluționare a litigiilor cu sediul în SUA (gratuit) la https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

6. CUM PĂSTREAZĂ ADESYON DATELE PERSONALE ÎN SIGURANȚĂ? 

Utilizăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm. Am implementat politici, reguli și măsuri tehnice de securitate a informațiilor pentru a proteja datele cu caracter personal aflate sub controlul nostru împotriva accesului neautorizat, a utilizării sau dezvăluirii necorespunzătoare, a modificării neautorizate și a distrugerii ilegale sau a pierderii accidentale. În plus, toți angajații noștri și operatorii de date (adică cei care prelucrează datele dvs. personale în numele nostru) sunt obligați să respecte confidențialitatea datelor personale ale tuturor utilizatorilor site-ului nostru web și ale celor care achiziționează serviciile noastre. Măsurile pe care le folosim sunt concepute pentru a oferi un nivel de securitate adecvat riscului de procesare a datelor dvs. personale.

Cu toate că riscurile de securitate a informațiilor sunt în continuă evoluție, la fel sunt și controalele. Controalele, astfel implementate, sunt revizuite periodic în cadrul auditurilor interne și externe. Dacă aveți întrebări cu privire la securitatea datelor dvs. personale, vă rugăm să ne contactați folosind detaliile din secțiunea 18.

7. DREPTURI SPECIFICE SEE, BRITANICE ȘI ELVEȚIENE

A) Date colectate (cu excepția datelor găzduite)

Dacă sunteți o persoană fizică rezidentă în SEE, Marea Britanie sau Elveția, aveți următoarele drepturi de protecție a datelor cu privire la datele colectate:

Dreptul la acces Dacă ne solicitați acest lucru, vă vom confirma dacă prelucrăm datele dvs. personale și, în caz afirmativ, vă vom furniza o copie a acestor date personale (împreună cu alte detalii). Dacă aveți nevoie de copii suplimentare, putem percepe o taxă adecvată pentru producerea acestor copii suplimentare.
Dreptul la rectificare În cazul în care datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul de a le rectifica. În cazul în care am transmis datele dvs. personale altor persoane, le vom anunța despre rectificare, dacă este posibil. Dacă ne solicitați, atunci când este posibil și legal să facem acest lucru, vă vom spune, de asemenea, cui am transmis datele dvs. cu caracter personal, astfel încât să îi puteți contacta.
Dreptul la ștergerea datelor Ne puteți solicita să ștergem sau să eliminăm datele dvs. personale în anumite circumstanțe, cum ar fi atunci când nu mai avem nevoie de ele sau când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul). În cazul în care am transmis datele dvs. cu caracter personal altor persoane, le vom anunța despre ștergere, dacă este posibil. Dacă ne solicitați, în cazul în care este posibil și legal să facem acest lucru, vă vom spune, de asemenea, cui am distribuit datele dvs. personale, astfel încât să îi puteți contacta direct.
Dreptul de a restricționa procesarea datelor Ne puteți solicita să blocăm sau să oprim prelucrarea datelor dvs. personale în anumite circumstanțe, cum ar fi în cazul în care contestați acuratețea acestor date personale sau vă opuneți prelucrării lor într-un anumit scop. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vom înceta să stocăm datele dvs. personale, dar, în cazul în care le păstrăm, vă vom anunța dacă eliminăm orice restricție pe care am impus-o asupra procesării datelor dvs. personale. În cazul în care am transmis datele dvs. cu caracter personal altor persoane, le vom anunța despre restricție atunci când va fi posibil să facem acest lucru. Dacă ne cereți, atunci când este posibil și legal să facem acest lucru, vă vom spune și cui am transmis datele dvs. personale, astfel încât să îi puteți contacta direct.
Dreptul la portabilitatea datelor Aveți dreptul, în anumite circumstanțe, să obțineți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat (într-un format structurat, folosit frecvent și care poate fi citit automat) și să le reutilizați în altă parte sau să ne cereți să le transferăm către o terță parte aleasă de dumneavoastră.
Dreptul la opoziție Ne puteți solicita să încetăm prelucrarea datelor dvs. personale, iar noi vom face acest lucru, dacă: (i) ne bazăm pe interesul nostru legitim sau al altcuiva pentru a vă prelucra datele dvs. personale, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legale convingătoare pentru prelucrare; sau (ii) prelucrăm datele dvs. personale în scopuri de marketing direct.
Drepturile dvs. în ceea ce privește procesul decizional automatizat și profilarea Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dacă produce un efect juridic sau vă afectează în mod similar și semnificativ, cu excepția cazului în care o astfel de creare de profiluri este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi.
Dreptul de a vă retrage consimțământul În cazul în care am colectat și prelucrat datele dvs. personale cu consimțământul dvs., vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului dvs. nu va afecta legalitatea prelucrării pe care am efectuat-o înainte de retragerea dvs. și nici nu va afecta prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal efectuată în baza unor motive de prelucrare legale, altele decât consimțământul.
Dreptul de a renunța la comunicările de marketing Aveți dreptul de a renunța în orice moment la comunicările de marketing pe care vi le trimitem. Vă puteți exercita acest drept făcând clic pe linkul „dezabonare” sau „opt-out” din e-mailurile de marketing pe care vi le trimitem. Pentru a renunța la alte forme de marketing (cum ar fi marketingul poștal sau telemarketingul), vă rugăm să ne contactați folosind detaliile din secțiunea 18.
Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de control Dacă aveți nelămuriri cu privire la orice aspect al politicilor noastre de confidențialitate, inclusiv la modul în care am gestionat datele dvs. personale, vă rugăm să ne contactați folosind detaliile din secțiunea 18. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de protecție a datelor din statul membru în care locuiți sau de la locul presupusei încălcări. Puteți găsi o listă cu datele de contact ale tuturor autorităților de supraveghere din UE la adresa http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm. Autoritatea de reglementare a protecției datelor din Marea Britanie este Information Commissioner’s Office, iar detaliile de contact pot fi găsite la https://ico.org.uk
Dacă aveți reședința în Franța: dreptul de a da instrucțiuni privind prelucrarea datelor dvs. după deces Aveți dreptul de a da instrucțiuni cu privire la păstrarea, ștergerea și divulgarea datelor dvs. personale după decesul dvs. Puteți desemna o persoană care să execute aceste instrucțiuni. Această persoană are apoi dreptul de a fi informată cu privire la aceste directive și de a ne solicita punerea lor în aplicare.

 

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre următoarele drepturi în legătură cu datele dvs. personale (denumite în continuare „cerere”), puteți face acest lucru în orice moment, contactându-ne folosind detaliile din secțiunea 18.

Răspundem la toate cererile pe care le primim de la persoanele care doresc să își exercite drepturile de protecție a datelor într-un termen rezonabil, în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor. Putem procesa cererile numai după ce am verificat identitatea dvs., ceea ce poate însemna să vă solicităm informații suplimentare.

B) Date stocate

După cum s-a explicat mai sus, unele dintre serviciile noastre includ prelucrarea datelor în numele clienților noștri în legătură cu aplicațiile, instrumentele sau software-ul furnizate de noi. Cu excepția circumstanțelor limitate prevăzute în această notificare, nu suntem operatori de date pentru aceste date stocate, deoarece nu noi stabilim scopurile sau mijloacele de prelucrare.

Dacă doriți să accesați, să corectați, să actualizați, să modificați sau să ștergeți datele stocate sau dacă nu mai doriți să fiți contactat de unul dintre clienții noștri, trebuie să vă adresați clientului, care este operatorul care gestionează datele dumneavoastră. În cazul în care clientul ne solicită să dăm curs unei solicitări, vom răspunde într-un interval de timp rezonabil.

Dacă sunteți utilizator al serviciilor noastre și doriți să adresați o cerere în numele persoanelor vizate în legătură cu datele stocate, puteți crea un tichet pe portalul de asistență al serviciului respectiv. Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care un client s-a abonat la mai multe servicii, solicitarea de pe portalul de asistență al unui anumit serviciu este specifică doar pentru acel serviciu, iar alte solicitări vor trebui adresate pe alte portaluri de asistență ale serviciilor corespunzătoare.

9. LGPD

LGPD asigură controlul și autonomia persoanelor vizate și prevede responsabilități de conformitate pentru organizații precum Adesyon în ceea ce privește datele cu caracter personal a persoanelor vizate care se află pe teritoriul brazilian în momentul colectării datelor sau pentru orice ofertă sau furnizare de bunuri sau servicii pentru persoane aflate pe teritoriul brazilian. LGPD conferă autorităților naționale de reglementare competența de a impune amenzi semnificative și obligații de despăgubire organizațiilor care încalcă această lege. Întregul conținut al acestei notificări și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Adesyon sunt în strictă conformitate cu LGPD, acolo unde este cazul. La Adesyson adoptăm o abordare globală pentru a ne asigura că toți membrii beneficiază de un control și o transparență sporite, ceea ce este în conformitate cu angajamentul nostru de a ne pune clienții pe primul loc și de a lucra în fiecare zi pentru a menține încrederea pe care aceștia ne-o acordă.

LGPD acordă următoarele drepturi persoanelor aflate sub jurisdicția sa:

 

Confirmarea privind prelucrarea și accesul la date Aveți dreptul de a cunoaște și de a avea acces la datele pe care le prelucrăm despre dumneavoastră.
Corecția datelor Aveți dreptul de a solicita corectarea oricăror date incomplete, inexacte sau neactualizate referitoare la dumneavoastră pe care le procesăm.
Anonimizarea, blocarea sau ștergerea datelor Aveți dreptul de a solicita anonimizarea, blocarea sau eliminarea datelor inutile sau excesive sau a oricăror date care sunt procesate împotriva legii.
Portabilitatea datelor Aveți dreptul, în anumite circumstanțe, să reutilizați datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în altă parte sau să ne cereți să le transferăm către o terță parte aleasă de dvs.
Informații referitoare la distribuirea datelor Aveți dreptul de a fi informat cu privire la entitățile publice și private cărora le putem distribui datele dvs. personale.
Retragerea consimțământului
 • În cazul în care am colectat și procesat datele dvs. cu caracter personal cu consimțământul dvs., vă puteți retrage consimțământul în orice moment, pentru toate sau pentru o parte din date. Retragerea consimțământului dvs. nu va afecta legalitatea prelucrării pe care am efectuat-o înainte de retragerea dvs. și nici nu va afecta prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal efectuată în baza unor motive de procesare legale, altele decât consimțământul, caz în care (ca și în alte situații aplicabile) aveți dreptul de a ști ce date putem păstra.
 • De asemenea, aveți dreptul de a afla care vor fi consecințele retragerii consimțământului (de exemplu, dacă acest lucru vă va împiedica să beneficiați de un anumit serviciu).
Depunerea unei reclamații Aveți dreptul de a depune o reclamație la o autoritate de supraveghere cu privire la colectarea și prelucrarea de către noi a datelor dvs. personale. Autoritatea braziliană de reglementare în domeniul protecției datelor este Autoridade Nacional de Proteção de Dados, iar detaliile de contact pot fi găsite la https://www.gov.br/anpd/pt-br

10. DEZABONARE

Dacă nu mai doriți să primiți comunicări de marketing de la Adesyon, puteți face clic pe link-ul „dezabonare” aflat în partea de jos a e-mailurilor noastre de marketing sau ne puteți contacta la support@adesyon.com. Atunci când utilizați aplicațiile noastre mobile aveți, de asemenea, opțiunea de a dezactiva notificările push.

Dacă doriți să vă opuneți utilizării datelor dvs. personale pentru analiză, ne puteți contacta la support@adesyon.com

Pentru a renunța la utilizarea modulelor cookie, consultați actualizarea preferințelor dvs. aici.

11. ALTE INFORMAȚII

Dacă sunteți clientul nostru, vă vom trimite notificări (prin e-mail sau prin intermediul anunțurilor de produs legate de servicii) atunci când este necesar să facem acest lucru. De exemplu, în cazul în care serviciile noastre sunt suspendate temporar pentru întreținere, vă putem trimite un e-mail. În general, nu puteți renunța la astfel de comunicări, deoarece acestea reprezintă o parte esențială a livrării efective a serviciilor noastre către dumneavoastră. Dacă nu doriți să le primiți, puteți să vă dezactivați contul.

12. PĂSTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vom păstra datele cu caracter personal doar atât timp cât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate, așa cum se prevede în prezenta notă. De asemenea, le vom păstra în măsura în care este necesar pentru a ne respecta obligațiile legale, în scopuri juridice și de litigii, pentru a menține înregistrări financiare și de altă natură, pentru a trata plângerile și pentru a pune în aplicare termenii și condițiile contractelor noastre.

În general, în ceea ce privește datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în legătură cu furnizarea serviciilor noastre, putem păstra datele dvs. cu caracter personal timp de până la șase ani de la data furnizării serviciilor relevante și în conformitate cu obligațiile noastre de protecție a datelor. Ulterior, putem distruge aceste date fără alte notificări sau răspunderi.

În cazul în care prelucrăm orice alte date cu caracter personal, vom păstra, în general, datele cu caracter personal relevante pentru o perioadă de până la trei ani de la data ultimei noastre interacțiuni cu dumneavoastră (și în conformitate cu obligațiile noastre de protecție a datelor). Ulterior, putem distruge aceste date fără alte notificări sau responsabilități.

În cazul în care orice date cu caracter personal sunt utile doar pentru o perioadă scurtă de timp (de exemplu, pentru o anumită activitate, promovare sau campanie de marketing), nu le vom păstra mai mult decât perioada pentru care sunt utilizate de noi.Dacă ați optat să nu mai primiți comunicări de marketing din partea noastră, va trebui să păstrăm anumite date cu caracter personal pe o listă de excludere pe termen nelimitat, astfel încât să știm că nu vă vom mai trimite comunicări de marketing în viitor. Cu toate acestea, nu vom folosi aceste date personale pentru a vă trimite alte comunicări de marketing, cu excepția cazului în care ulterior veți opta din nou pentru a le primi.

În cazul în care solicitați să lucrați pentru noi, vom păstra datele din cererea dvs. pentru o perioadă limitată de timp, pentru a ține evidența și în scopuri legale.  De asemenea, este posibil (în conformitate cu legile din jurisdicția dumneavoastră) să vă păstrăm datele pentru a vă contacta în cazul în care apare un post pentru care credem că ați fi potrivit. Informații suplimentare despre acest lucru vă vor fi furnizate în timpul procesului de recrutare și vă vom cere consimțământul, dacă este necesar, în conformitate cu legislația locală.

Exemplele de mai sus pot suferi modificări în unele cazuri din cauza legislației locale, a perioadelor de răspundere legală și a cerințelor obligatorii de păstrare. De exemplu, în cazul în care anumite informații trebuie păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp în conformitate cu legile și reglementările locale sau deoarece se aplică diferite perioade de prescripție legală, atunci vom păstra datele cu caracter personal pentru aceste perioade mai lungi.

14. GOOGLE API 

Adesyon a dezvoltat o funcționalitate care permite clienților săi să își conecteze căsuța poștală Gmail folosind Oauth în cadrul produselor noastre. Conectarea căsuței poștale Gmail la contul Adesyon permite Adesyon să asocieze contul dvs. cu informațiile dvs. personale de pe Google, să vadă informațiile dvs. personale pe care le-ați pus la dispoziție, să vadă adresa dvs. de e-mail și să acceseze e-mailurile dvs. pentru a le crea ca tichet în produsele noastre și să transmită datele serviciului către aplicațiile terțe listate pe marketplace-ul Adesyon integrat cu contul dvs. Conexiunea vă va permite, de asemenea, să răspundeți la e-mailurile dvs. direct din produsul nostru și să le ștergeți după ce acestea sunt preluate în produsul nostru.

Utilizarea de către Adesyon a informațiilor primite de la API-urile Google va adera la Politica privind datele de utilizator a serviciilor API Google, inclusiv la cerința de utilizare limitată. 

15. DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE COPIILOR

Adesyon nu colectează cu bună știință date cu caracter personal de la copii cu vârsta sub 16 ani. Dacă aveți sub 16 ani, vă rugăm să nu trimiteți niciun fel de date personale prin intermediul site-urilor sau serviciilor noastre. Încurajăm părinții și tutorii legali să monitorizeze utilizarea internetului de către copiii lor și să contribuie la aplicarea acestei declarații de confidențialitate, instruindu-și copiii să nu furnizeze niciodată date cu caracter personal prin intermediul serviciilor sau site-urilor noastre web fără permisiunea lor. Dacă aveți motive să credeți că un copil cu vârsta sub 16 ani ne-a furnizat date cu caracter personal prin intermediul site-urilor web sau al serviciilor noastre, vă rugăm să ne contactați folosind detaliile din secțiunea 18 și ne vom strădui să ștergem informațiile respective și să închidem contul copilului din bazele noastre de date.

16. AMENDMENTE

Modificările aduse prezentei notificări vor fi postate la această adresă URL și vor intra în vigoare la data publicării. În cazul în care efectuăm modificări semnificative, vă vom notifica prin intermediul unei comunicări vizibile pe acest site web, prin e-mail sau prin intermediul unei notificații în cadrul produsului, dar vă încurajăm să consultați periodic această notă pentru a fi la curent cu modul în care utilizăm datele dvs. personale. Ar trebui să vizitați frecvent această declarație pentru a rămâne complet informat. Utilizarea în continuare a site-urilor noastre web sau a serviciului (serviciilor) după postarea oricărui amendament, modificare sau schimbare a prezentei notificări va constitui acceptarea de către dvs. a modificărilor efectuate. Puteți alege să întrerupeți utilizarea site-urilor web sau a serviciului (serviciilor) în cazul în care nu sunteți de acord cu termenii prezentei declarații sau cu orice versiune modificată a acesteia.

17. EFECTUL UNEI FUZIUNI SAU AL UNEI ACHIZIȚII

În cazul în care Adesyon trece printr-o tranziție de afaceri, cum ar fi o fuziune, o achiziție de către o altă companie sau vânzarea tuturor sau a unei părți din activele sale – conturile clienților, datele colectate și datele de serviciu vor fi probabil printre activele transferate. O notificare vizibilă va fi afișată pe site-urile noastre web pentru a vă anunța despre orice astfel de schimbare de proprietate sau control, iar clienții vor fi notificați prin intermediul unui e-mail.

18. CONTACT ADESYON

Dacă aveți întrebări cu privire la această Declarație de Confidențialitate sau la practicile noastre de confidențialitate, ne puteți contacta la dpo@adesyon.com sau prin poștă la adresa: Strada Vasile Stroescu nr. 14, Sect. 2, București, România, cu o copie la dpo@adesyon.com.

Anexa 1 – Definiții

Operator„, „Persoana vizată„, „Încălcarea datelor cu caracter personal„, „Operator” și „Procesare” au înțelesul care le este atribuit în RGPD sau în alte legi aplicabile.

Afiliat„: înseamnă, în ceea ce privește o entitate Adesyon, orice entitate care, direct sau indirect, controlează, este controlată de sau se află sub control comun cu respectiva entitate Adesyon, unde „control” (inclusiv, cu înțeles corelativ, termenii „controlat de” și „sub control comun”) înseamnă deținerea, direct sau indirect, a puterii de a conduce sau de a determina conducerea și politicile de management ale respectivei persoane, fie prin deținerea de acțiuni cu drept de vot, prin contract sau în alt mod.

„API”: se referă la interfețele de programare a aplicațiilor dezvoltate, activate de către sau licențiate furnizorului, care permit unui utilizator să acceseze anumite funcționalități furnizate de serviciu( servicii).

Aplicații„: reprezintă aplicațiile software listate pe Market Place care sunt create, dezvoltate, licențiate sau deținute de dezvoltatori terți. Termenul include, de asemenea, orice actualizări, upgrade-uri și alte modificări ale acestor aplicații software și versiuni ale acestora.

Aplicații mobile„: înseamnă aplicațiile software create, dezvoltate și deținute de Adesyon pentru a permite accesul și utilizarea serviciilor sale prin intermediul dispozitivelor mobile sau al altor dispozitive portabile (cum ar fi aplicațiile de pe dispozitivele iOS sau Android).

Cont„: înseamnă orice conturi sau instanțe create de către sau în numele clientului pentru accesul și utilizarea oricărui serviciu (servicii).

Date cu caracter personal„: înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, astfel cum este definită de Regulamentul general privind protecția datelor al Uniunii Europene („GDPR” CE-2016/679).

Date de serviciu„: înseamnă toate datele electronice, textele, mesajele sau alte materiale, inclusiv, dar fără a se limita la datele personale ale utilizatorilor și ale utilizatorilor finali, transmise serviciului (serviciilor) de către client prin intermediul contului clientului în legătură cu utilizarea serviciului (serviciilor) de către client.

Documentație„: înseamnă orice fișă tehnică publicată și furnizată de Adesyon care detaliază funcționalitățile Software-ului.

LGPD” înseamnă “Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais”, care corespunde legii braziliene privind protecția datelor nr. 13.709/2018.

„Market Place”: înseamnă o piață online pentru aplicațiile care interacționează cu serviciul (serviciile). Site-ul său este  https://www.adesyon.com/apps/.

„Prelucrare”/” Procesare”/”A prelucra”/” A procesa”: înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

RGPD„: înseamnă Regulament (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și orice legislație referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în vigoare în Marea Britanie și/sau în Elveția care are ca scop reproducerea sau menținerea unora sau a tuturor dispozițiilor, drepturilor și obligațiilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679, după caz.

„Serviciul (serviciile)”:  înseamnă și include Adesyondesk, Adesyonservice, Adesyonsales, Adesyonchat, Adesyoncaller, Adesyonteam, Adesyonmarketer, Adesyonconnect, Adesyoninbox, Adesyonsuccess, Adesyonping sau Adesyonstatus și/sau orice servicii noi pe care furnizorul le poate introduce ca servicii la care clientul se poate abona și orice actualizări, modificări sau îmbunătățiri ale serviciului (serviciilor), inclusiv în mod individual și colectiv, Software-ul, API-ul și orice documentație, dar exclud orice aplicații sau API-uri care aparțin unor terțe părți. 

Software„: înseamnă software-ul furnizat de Adesyon (fie descărcat, fie accesat prin internet) care permite clientului să utilizeze orice funcționalitate în legătură cu serviciul (serviciile) și include aplicația (aplicațiile) mobilă (mobile), dar exclude orice aplicații sau API-uri care aparțin unor terțe părți.

Utilizator„: înseamnă o persoană fizică autorizată de către client să utilizeze serviciul (serviciile), inclusiv un administrator de cont, angajați, consultanți, contractori și agenți ai clientului și terți cu care clientul face afaceri.

Adesyon
Soluții digitale excelente
ADESYON DIGITAL SOLUTION S.R.L.

EUID: ROONRC.J40/6323/2021
CIF: RO44066295

Str. Vasile Stroescu nr. 14, CP 021374 , Sector 2, București, Romania

info@adesyon.com

+40 (748) 011 160