Politica Adesyon privind raportarea încălcărilor drepturilor de autor

Adesyon Digital Solution SRL.

Adesyon respectă dreptul de autor al terțelor părți și se așteaptă ca dumneavoastră (sau entitatea pe care o reprezentați), în calitate de utilizator al site-urilor sau serviciilor noastre, să procedați la fel. Această declarație oferă informații despre politicile și procedurile noastre privind încălcarea drepturilor de autor pe site-urile și serviciile noastre web. Toți termenii care nu sunt definiți în această politică vor avea același înțeles ca în Termenii noștri de utilizare.

Notificări de încălcare a drepturilor de autor

Dacă credeți că există vreo încălcare a materialelor dvs. protejate prin drepturi de autor pe site-urile sau serviciile noastre, ne puteți trimite o notificare de încălcare a drepturilor de autor. Toate notificările privind posibile încălcări ale drepturilor de autor pe site-urile sau serviciile noastre trebuie trimise agentului nostru desemnat.

Vă punem la dispoziție următoarele informații în scopul exclusiv de a ne notifica faptul că dumneavoastră considerați că drepturile dvs. de autor sunt încălcate. Vă rugăm să nu trimiteți alte solicitări sau notificări la această adresă de contact (inclusiv cele care invocă o încălcare a mărcilor comerciale sau a drepturilor de brevet), deoarece nu veți primi niciun răspuns la solicitările sau notificările care nu sunt legate de încălcarea drepturilor de autor.

Pentru a ne trimite o notificare de încălcare a drepturilor de autor, trebuie să ne trimiteți o notificare scrisă care să includă toate cerințele următoare. Puteți să vă consultați propriul avocat sau să consultați 17 U.S.C.§512(c)(3) (Secțiunea 512(c)(3) din Digital Millennium Copyright Act) pentru a confirma următoarele cerințe:

 • Adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail, astfel încât să vă putem contacta în legătură cu notificarea.
 • O descriere clară și completă a operei sau operelor protejate prin drepturi de autor despre care se pretinde că au fost încălcate. În cazul în care notificarea dumneavoastră se referă la mai multe lucrări protejate prin drepturi de autor, atunci aceasta poate include doar o listă reprezentativă a lucrărilor.
 • O prezentare a materialelor care se presupune că au fost încălcate și, dacă este cazul, referința sau linkul către materialele respective. Descrierea trebuie să includă suficiente informații specifice, cum ar fi URL-ul (URL-urile) site-ului web, astfel încât să putem localiza materialul suspectat de încălcare a drepturilor de autor. Informațiile generale despre material, cum ar fi serviciul utilizat sau un nume de utilizator, nu vor fi suficiente pentru a-l identifica sau pentru a stabili locația acestuia.
 • Declarația „Am convingerea sinceră că utilizarea materialului în modul reclamat nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul său sau de lege.”
 • Declarația „Informațiile din această notificare sunt corecte și, sub sancțiunea de sperjur, sunt titularul drepturilor de autor sau sunt autorizat să acționez în numele titularului dreptului exclusiv care se presupune că a fost încălcat.”
 • O semnătură electronică sau fizică a titularului drepturilor de autor sau a persoanei autorizate să acționeze în numele titularului. Puteți să vă furnizați semnătura introducând numele dvs. legal complet (inclusiv numele și prenumele; fără nume de firmă) în partea de jos a notificării.

În cazul în care trimiteți o notificare de încălcare a drepturilor de autor pentru a elimina materiale care provin de pe un site web al unei terțe părți și care se află în memoria cache pe sistemele noastre, notificarea dvs. (a) poate fi trimisă numai după ce materialul a fost retras de pe site-ul web de origine sau în cazul în care o instanță a dispus retragerea de pe site-ul web respectiv și (b) trebuie să includă o declarație care să confirme că materialul a fost retras sau că o instanță a dispus retragerea materialului de pe site-ul web de origine.

În cazul în care stabilim că notificarea dvs. este în mod substanțial conformă cu aceste cerințe, vom acționa cu promptitudine pentru a retrage materialul despre care se presupune că ar fi încălcat drepturile de autor sau pentru a dezactiva accesul la acesta și vom furniza abonatului o notificare că am retras materialul respectiv.

Prin trimiterea unei notificări de încălcare a drepturilor de autor, inițiați un proces legal. Nu trimiteți reclamații false. Vă rugăm să vă gândiți bine dacă orice utilizare contestată poate fi considerată o utilizare legitimă sau rezonabilă (sau orice altă excepție la drepturile de autor) înainte de a trimite o notificare de încălcare a drepturilor de autor. Dacă nu sunteți sigur că materialele de pe site-urile sau serviciile noastre web încalcă drepturile dumneavoastră de autor, vă rugăm să consultați un avocat înainte de a ne trimite notificarea.

Puteți fi pasibil de consecințe juridice grave dacă faceți cu bună știință declarații false privind încălcarea drepturilor de autor. Aceste consecințe includ despăgubiri (inclusiv cheltuieli de judecată și onorariile avocaților) aduse oricărei persoane care este prejudiciată de faptul că ne-am bazat pe aceste declarații false pentru a elimina sau dezactiva accesul la respectivul material. Aceste persoane pot fi: presupusul autor al infracțiunii, proprietarul drepturilor de autor sau de licență, sau noi. În plus, putem suspenda sau rezilia contul dvs. sau accesul la oricare dintre site-urile sau serviciile noastre web pentru depunerea unor reclamații false de încălcare a drepturilor de autor.

Vă rugăm să rețineți că informațiile pe care le furnizați într-o notificare pot fi transmise persoanei care ne-a furnizat materialul presupus a fi încălcat și că este posibil să publicăm informațiile dumneavoastră în locul conținutului dezactivat.

Retractări

Dacă ați trimis o notificare de încălcare a drepturilor de autor din greșeală sau dacă doriți să vă retrageți notificarea, vă rugăm să ne furnizați următoarele informații:

 • Declarația „Prin prezenta retrag sesizarea mea privind încălcarea drepturilor de autor”.
 • O descriere a materialelor despre care se presupune că ar fi încălcat drepturile de autor și, dacă este cazul, referința sau linkul către materialele indicate în sesizarea inițială de încălcare a drepturilor de autor.
 • Semnătura dvs. electronică sau fizică (inclusiv numele și prenumele; nu numele companiei). Dacă ați trimis sesizarea inițială prin e-mail, trimiteți retractarea de la aceeași adresă de e-mail, altfel s-ar putea să nu o putem procesa.

În cazul în care contul dvs. sau orice material pe care l-ați încărcat sau trimis pe un site web sau prin intermediul unui serviciu a fost afectat de o notificare de încălcare a drepturilor de autor, puteți contacta direct proprietarul drepturilor de autor pentru o retragere a sesizării inițiale.

Contra-notificări

Atunci când primim o sesizare de încălcare a drepturilor de autor, vom elimina sau dezactiva accesul la materialul suspectat și vom notifica presupusul contravenient. Dacă vreunul dintre materialele dvs. este eliminat din acest motiv și considerați că materialul dvs. nu încalcă drepturile de autor sau că aveți autorizație din partea proprietarului drepturilor de autor, a agentului proprietarului drepturilor de autor sau în conformitate cu legea, pentru a utiliza materialul în modul reclamat, puteți trimite o contra-notificare agentului nostru desemnat.

Am furnizat următoarele informații în scopul exclusiv de a ne notifica cu privire la faptul că disputați o reclamație de încălcare a drepturilor de autor. Numai părțile care au toate drepturile necesare pentru a posta, distribui sau trimite în alt mod materialul în litigiu, sau agenții lor autorizați, pot trimite o contra-notificare, iar acest lucru ar trebui făcut numai dacă credeți că materialul a fost eliminat sau dezactivat din greșeală sau din cauza unei identificări greșite și este clar că nu se aplică excepțiile la drepturile de autor, cum ar fi utilizarea corectă. Nu trimiteți o contra-notificare dacă acest lucru nu se aplică în cazul dumneavoastră.

Pentru a ne trimite o contra-notificare, trebuie să ne trimiteți o înștiințare scrisă care să includă toate cerințele de mai jos. Nu vom putea lua măsuri în cazul unor notificări incomplete. Puteți să vă consultați propriul avocat sau să consultați 17 U.S.C.§512(g)(3) (Secțiunea 512(g)(3) din Digital Millennium Copyright Act) pentru a confirma următoarele cerințe:

 • Identificarea materialului care a fost eliminat sau al cărui acces a fost blocat, precum și locația în care materialul a apărut înainte de a fi eliminat sau de a fi blocat accesul (de exemplu, URL-ul specific pentru materialul care se afla anterior pe un site web). Informațiile generale despre material, cum ar fi serviciul utilizat sau un nume de utilizator nu sunt suficiente pentru a identifica materialul sau locația acestuia.
 • Declarația: „Jur, sub pedeapsa de fals în declarații, că sunt încredințat că materialul a fost eliminat sau dezactivat ca urmare a unei greșeli sau a unei identificări eronate.”
 • Declarația: „Sunt de acord cu jurisdicția Curții Districtuale Federale pentru districtul în care se află adresa mea sau, dacă adresa mea se află în afara Statelor Unite, districtul judiciar în care se află Adesyon, și voi accepta notificarea sau comunicarea procesului de la reclamant sau de la agentul reclamantului.”
 • Numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail, precum și numele de utilizator (numele de utilizator) pentru contul dvs.
 • O semnătură fizică sau electronică valabilă. Puteți să vă furnizați semnătura scriind numele dvs. legal complet (inclusiv numele și prenumele; nu numele societății) în partea de jos a contra-notificării.

Puteți fi pasibil de consecințe juridice grave dacă ați denaturat cu bună știință și în mod semnificativ faptul că materialul a fost eliminat sau dezactivat din greșeală sau din cauza unei identificări greșite. Aceste consecințe includ despăgubiri (inclusiv costurile și onorariile avocaților) cauzate oricărei persoane care este prejudiciată de încrederea noastră în aceste declarații false. Aceste părți includ presupusul contravenient, proprietarul drepturilor de autor și deținătorii săi de licență sau noi.

În momentul în care primim o contra-notificare, vom transmite o copie a contra-notificării părții care a depus cererea inițială de încălcare a drepturilor de autor. Atunci când transmitem contra-notificarea, aceasta va include toate informațiile personale pe care le-ați furnizat. Vă rugăm să țineți cont de faptul că reclamantul inițial poate folosi aceste informații personale pentru a intenta un proces împotriva dvs. pentru a împiedica revenirea materialului pe site-ul nostru web sau în cadrul serviciilor noastre. Prin trimiterea unei contra-notificări către noi, sunteți de acord ca informațiile dvs. să fie dezvăluite în acest mod. Nu vom transmite contra-notificarea dvs. niciunei alte părți decât reclamantul inițial.

Dacă sunteți un abonat din afara Statelor Unite și răspundeți la o reclamație internațională valabilă care nu a fost introdusă în temeiul articolului 512(c) din Digital Millennium Copyright Act, puteți trimite contra-notificarea dumneavoastră în cadrul procesului de mai sus sau, alternativ, printr-o contra-notificare internațională. Trebuie să înțelegeți că depunerea unei contra-notificări poate duce la proceduri legale între dumneavoastră și partea reclamantă. Pot exista consecințe juridice nefavorabile în țara dvs. dacă faceți acuzații false sau de rea-credință prin intermediul acestui proces. Dacă nu sunteți sigur că materialul încalcă drepturile de autor, vă rugăm să contactați un avocat înainte de a continua. O contra-notificare internațională trebuie să includă următoarele:

 • Descrierea materialului care a fost înlăturat sau al cărui acces a fost restricționat, precum și a locației în care a apărut materialul înainte de a fi înlăturat sau de a fi restricționat accesul la acesta (de exemplu, URL-ul specific pentru materialul care se afla anterior pe un site web).
 • Declarația: „Am convingerea sinceră că materialul a fost înlăturat sau dezactivat ca urmare a unei greșeli sau a unei identificări eronate.”
 • Declarația: „Voi accepta notificarea actelor de procedură de la persoana care i-a furnizat lui Adesyon plângerea originală privind drepturile de autor sau de la un agent autorizat al acestei persoane.”
 • Numele dumneavoastră, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail, precum și numele de utilizator al contului dumneavoastră Adesyon.
 • O semnătură fizică sau electronică validă.

Putem accepta o contra-notificare doar direct de la utilizatorul din contul căruia conținutul suspectat de încălcare a drepturilor de autor a fost eliminat sau al cărui acces a fost dezactivat. În vederea verificării, contra-notificările trimise prin e-mail trebuie să fie trimise de la adresa de e-mail asociată contului.

Restaurarea materialului

De îndată ce trimitem o contra-notificare părții care a trimis inițial sesizarea de încălcare a drepturilor de autor, partea respectivă are la dispoziție zece (10) zile lucrătoare pentru a răspunde cu dovezi că a inițiat o acțiune în instanță pentru a împiedica restaurarea materialului. Suntem obligați să așteptăm expirarea acestui termen înainte de a putea restaura materialul în litigiu. Dacă nu primim acest răspuns de la reclamantul inițial, putem, la libera noastră discreție, să restabilim materialul eliminat sau să încetăm dezactivarea accesului la acesta în termen de zece (10) până la paisprezece (14) zile lucrătoare de la data la care am primit contra-notificarea.

Agentul desemnat Adesyon

Toate sesizările efectuate în cadrul acestei proceduri, inclusiv sesizările privind încălcarea drepturilor de autor și contra-notificările, trebuie trimise agentului nostru desemnat pentru a fi valabile. Puteți trimite notificările prin poștă sau prin e-mail la adresa:

DMCA Complaints
Adesyon Digital Solution SRL.
Attn: Legal Department, Copyright Agent
14 Vasile Stroescu St., Sect. 2, Bucharest, Romania
Email: copyrightinfringement@adesyon.com

Politica de reziliere

Vă informăm că am adoptat și aplicăm o politică de reziliere în circumstanțe adecvate împotriva utilizatorilor care încalcă în mod repetat legea.

Disclaimer

Din nou, vă rugăm să rețineți că, în conformitate cu 17 U.S.C. §512(f), orice persoană care, cu bună știință, declară în mod eronat că un material încalcă drepturile de autor sau care, cu bună știință, declară în mod eronat că un material sau o activitate au fost eliminate sau dezactivate din greșeală sau din cauza unei identificări eronate poate fi sancționată contravențional. Dacă nu sunteți sigur că materialele de pe site-urile sau serviciile noastre web încalcă drepturile de autor ale altora, vă rugăm să consultați un avocat înainte de a ne transmite orice sesizare.

Adesyon
Soluții digitale excelente
ADESYON DIGITAL SOLUTION S.R.L.

EUID: ROONRC.J40/6323/2021
CIF: RO44066295

Str. Vasile Stroescu nr. 14, CP 021374 , Sector 2, București, Romania

info@adesyon.com

+40 (748) 011 160